בית ספר

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עברית אנגלית
1
school בית ספר
2
books ספרים
3
notebooks מחברות
4
pen עט
5
pencil עיפרון
6
pencilcase קלמר
7
eraser מחק
8
teacher מורה
9
principal מנהל/ת
10
learn ללמוד
11
schedule מערכת