חודשי השנה

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
עבריים לועזיים
1
תשרי ספטמבר אוקטובר
2
חשון אוקטובר נובמבר
3
כסלו נובמבר דצמבר
4
טבת דצמבר ינואר
5
שבט ינואר פברואר
6
אדר פברואר מרץ
7
ניסן מרץ אפריל
8
אייר אפריל מאי
9
סיוון מאי יוני
10
תמוז יוני יולי
11
אב יולי אוגוסט
12
אלול אוגוסט ספטמבר