פעולות באנגלית

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
instructions הוראות
2
answer לענות
3
check לבדוק
4
choose לבחור
5
complete להשלים
6
look up לחפש
7
match להתאים
8
read לקרוא
9
translate לתרגם
10
write לכתוב
11
true נכון
12
false לא נכון
13
look להסתכל
14
listen להקשיב