מילים באנגלית

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
Pleasant נעים
2
Put on ללבוש
3
Rain גשם
4
Scarf צעיף
5
Sea ים
6
Shine לזרוח
7
Snow שלג
8
Stay להישאר
9
Surprised מופתע
10
Temperature טמפרטורה
11
Turn on להדליק
12
Wake up להתעורר
13
Warm חמים
14
Wave גל
15
Weather מזג אוויר
16
Wind רוח