היטוריה

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מירושלים ליבנה - פרק א' שריפת בית המקדש וחורבן ירושלים מציינים את סופה של המלחמה ברומאים אך בשלושה מבצרים המשיכו להלחם "קנאים" יהודים מורדים המורדים היו בהנהגתו של אלעזר בן י
1
תוצאות המרד: 1.ירושלים עולה באש 2.ביהמ"ק נחרב 3.שדות נשרפים 4.יהודים מוגלים/שמים אותם להיאבק עם בהמות
2
ריב"ז:יקבל יוחנן בן זכאי היה מחשוביי הסנהדרין הבין שהרומאים מנצחים להחליט להתחזות למת הוציאו אותו מן העיר והולך למצביא הרומאי ומבקש ממנו שיוכלו ללמוד תורה המצביא הסכים שילמדו תורה ביבנה
3
פרק ב'-רבן גמליאל דיבנה היה צאצא של הלל הזקן והיה חכם בתורה המשיך את דרכו של ריב"ז כנשיא הרבה לנסוע ממקום למקום
4
פרק ג'-מרד בר כוכבא הדריינוס עולה לשלטון ומבטיח לחיות בדו קיום כששמעו ביהודה על כך שמחה הייתה רבהאך לאחר שהבינו שהדיינוס במקום לשקם את האוכלוסייה היהודית שיקם ערים בעלות ערכים רומאים והציב פסלים בירושלים
5
אכזבה-היהודים חשו מאוכזבים מהדריינוס תוצאה:היהודים החליטו למרוד בהדריינוס וברומאים
6
הכנות למרד:קם מנהיג בר כוכבא שהחליט שיהיה מרד המרד-המרד מתחיל שהדרינוס לא נצא בארץ ולכל מנצלים זאת
תוצאות המרד-בהתחלה היהודים כובשים בחזרה את ירושלים ולאחר מכן הדריינוס חוזר ומדכא את המרד
7
פרק ד'-גזרות השמד בגרות קבע שהיהודים לא יוכלו לקיים מצוות ואסור לעשות ברית מילה הדריינוס מביא חיילים כדי לבדוק אם יהודים מקיימים מצוות העונש למי שנתפס מענים אותו או הורגים אותו
גזרות השמד הם גזרות שקבע הדריינוס כדי שיהודים לא יוכלו למרוד בו