מילים להכתבה

התחל ללמוד

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
המילה באנלית הפירוש
1
can't wait לא יכול לחכות
2
capital עיר בירה
3
city עיר
4
divide לחלק
5
earth אדמה
6
famous מפורסם
7
for example לדוגמא
8
hang out לבלות
9
ice קרח
10
indoors בפנים
11
it depends on זה תלוי ב...
12
mountain הר
13
north צפון
14
opposite ההפך
15
outdoors בחוץ
16
probably כנראה
17
rise לזרוח
18
river נהר
19
season עונה
20
set לשקוע
21
several כמה
22
south דרום
23
special מיוחד
24
spend time לבלות זמן
25
strange מוזר
26
vacation חופשה