מבחן מספר שלוש בתנך

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
האירוע השנה שבה זה קרה
1
פילוג הממלכות לאחר מות שלמה 928 לפנהס
2
ממלכת ישראל חרבה ותושביה הוגלו לאשור 722 לפנס
3
מסע סנחריב 701 לפנהס
4
רפורמת יאשיהו 622 לפנהס
5
גלות יהוכין 597 לפנהס
6
יהודה חרבה ותושביה הוגלו לבבל 586 לפנהס
7
הצהרת כורש ושיבת ציון 538 לפנהס