אותיות באנגלית a-z

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אות גדולה אות קטנה
1
A a
2
B b
3
C c
4
D d
5
E e
6
F f
7
G g
8
H h
9
I i
10
J j
11
K k
12
L l
13
M m
14
N n
15
O o
16
P p
17
Q q
18
R r
19
S s
20
T t
21
U u
22
V v
23
W w
24
X x
25
Y y
26
Z z