אותיות באנגלית 26 :-)

התחל ללמוד

גרסה: 10 הצג גרסה: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אות גדולה אות קטנה
1
A a
2
B b
3
C c
4
D d
5
E e
6
F f
7
G g
8
H h
9
I i
10
J j
11
K k
12
L l
13
M m
14
N n
15
O o
16
P p
17
Q q
18
R r
19
S s
20
T t
21
U u
22
V v
23
W w
24
X x
25
Y y
26
Z z
27
1 1
28
2 2
29
3 3
30
4 4
31
5 5
32
6 6
33
7 7
34
8 8
35
9 9
36
10 10