מילים באנגלית

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
מילה תרגום
1
produce להפיק, לייצר
2
inventor ממציא
3
succeed להצליח
4
combine לשלב
5
mixture תערובת
6
benefit תועלת
7
reduce לצמצם
8
pollution זיהום
9
failure כשלון
10
attach לצרף