הבדלים בשיר count that day lost

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
stanza 1 stanza 2
1
a day well spent a day worse that lost
2
worthwhile worthless
3
things you did things that you didnt do
4
different rhymes different rhymes