דברים זהים בשני הבתים של השיר

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
השלמה ראשונה השלמה שנייה
1
talk about a day
2
8 lines
3
short lines
4
rhymes rhymes