מילים למבחן 2 באנגלית (טל)

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
protect the envirorment להגן על הסביבה
2
are made of עשויים מ...
3
harmful מזיק
4
heavy כבד
5
recycled ממוחזר
6
warp לעטוף
7
worried about להיות מודאג מ...
8
materials חומרים
9
wash לרחוץ
10
do the laundry לכבס
11
what about מה לגבי
12
organic clothes בגדים אורגניים
13
natural טבעי
14
traditional מסורתי
15
between בין לבין
16
difference שוני
17
chemicals כימיקלים
18
factories מפעלים
19
label תווית
20
in general בדרך כלל
21
earth אדמת כדור הארץ
22
exotic אקזוטי
23
cocount קוקוס
24
enough מספיק
25
a heart לב
26
a mirror מראה
27
to shine, shone לזרוח,לנצוץ,להאיר
28
until עד
29
upside הפוך
30
weak חלש
31
ashamed מתבייש
32
a forest יער
33
forever לתמיד
34
to lie לשקר
35
to lose לאבד
36
lovely יפה
37
a prayer תפילה
38
to punish להיענש
39
a punishment עונש
40
to repeat לחזור
41
terrible נורא
42
gold זהב
43
east מזרח
44
to pay attention לשים לב
45
a seashore חוף ים
46
strange מוזר
47
west מערב
48
across מקצה לקצה
49
to appear להכין
50
to become להיות
51
bright בהיר
52
to change לשנות
53
a crown כתר
54
to disappear להעלם