מבחן 3-טל

מיון: לפי הסדר המקורי שנה
אנגלית עברית
1
a blanket שמיכה
2
a coin מטבע
3
generous נדיב
4
a gif מתנה
5
a guest אורח
6
to hurry למהר
7
a husband בעל
8
a hut צריף
9
kindness טוב לב
10
to offer להציע
11
a palace ארמון
12
to pay לשלם
13
to serve להגיש
14
a wife אישה
15
to accept לקבל
16
to belong להיות שייך
17
to carry לסחוב
18
to cost לעלות (בסכום של כסף)
19
to decide להחליט
20
empty ריק
21
greedy חמדן
22
heavy כבד
23
immediately מיד
24
to realize להבין
25
to ride\rode לרכב
26
to sell למכור
27
share לחלוק
28
upstairs למעלה
29
huge ענק
30
really באמת
31
prison כלא
32
promise הבטחה
33
guest אורח
34
locked in נעול
35
in my opinion לדעתי
36
island אי
37
forest יער
38
desert מדבר